30.11.2016

BLOGGER BLOG yaratmaq DƏRS 1 / BLOG nədir? (Video Dərs)


Blogger blokların yaradılması və idarə olunması üçün nəzərdə tutulmuş bir internet xidmətidir. Blok isə sadə dildə desək veb saytı (web site) əvəz edə bilən və veb saytla müqayisədə çox asan yaradılan alternativ xidmətdir.

Ən əsası isə odur ki, blok yaratmaq və idarə etmək üçün heç bir proqramlaşdırma dili bilməyə ehtiyac yoxdur. Yəni hər bir şəxs blok yarada və idarə edə bilər.Aşağıdakı videoda bloklar və onların imkanları əyani şəkildə göstərilib.