30.11.2016

BLOGGER BLOG yaratmaq DƏRS 5 / Şablonlarla iş (Video Dərs)


Blokların yaradılması zamanı ən vacib məsələlərdən biri də BLOGGER şablonlarından istifadə etmək qaydalarıdır. Bu Video Dərsimizdə blok üçün şablonların seçilməsi və seçilmiş bu şablon üzərində müxtəlif dəyişikliklərin (rənglərin, şriftlərin, arxa planın dəyişdirilməsi və s.) aparılması haqqında danışacağıq.