ƏLAQƏ

Sual və təkliflərinizi aşağıdakı ünvanlara göndərə bilərsiniz:

facebook: Sübhan Musayev

e-mail: musayevsubhan@gmail.com


WhatsApp: 070 867 83 84