6.11.2016

İNFORMATİKA + VideoDərslər Kitabı (Nəzəriyyə və Mövzu Testləri) - QR code texnologiyası ilə

MİQ, Magistratura, Dövlət Qulluğu imtahanlarına və digər vakant iş yerlərinə hazırlaşanlar!

Sizə  İNFORMATİKA + Video Dərslər Kitabı haqqında məlumat vermək istəyirəm. 

Kitab MİQ, Magistratura və Dövlət Qulluğu imtahanlarına hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kitabda QR code texnologiyasından istifadə edilmişdir. Mövzuların yanında olan QR kodları telefon və ya planşetin kamerası ilə skan edərək Video Dərsləri izləyə bilərsiniz. Kitabda ümumilikdə 46 VİDEO DƏRS mövcuddur.Bu videoda kitab haqqında məlumat verilmişdir:


Aşağıda kitabda olan video dərslərdən ikisi mövcuddur:
Əlavə olaraq Sizə kitabın MÜNDƏRİCATINI da təqdim edirəm:

§1. İnformatika və onun əsas anlayışları 
§1.1. İnformasiya və informatika (1 video)
§1.2. İnformasiyanın kodlaşdırılması və informasiya ölçü vahidləri (1 video)
§1.3. Say sistemləri (1 video)
§1.3.1. İkilik və on altılıq say sistemləri
§1.4. İzahlı misallar

§2. Kompüterlər
§2.1. EHM – in yaranma tarixi (1 video)
§2.2. Fərdi kompüterin texniki təminatı – HARDWARE (1 video)
§2.3. Fərdi kompüterlərin proqram təminatı – SOFTWARE (1 video)
§2.3.1. İnstrumental Proqram Təminatı
§2.3.2. Tətbiqi Proqram Təminatı

§3. Alqoritmləşdirmənin əsasları (1 video)
§3.1. Məsələnin kompüterdə həlli
§3.2. Alqoritmin xassələri və növləri

§4. ALPLogo Proqramlaşdırma Mühiti (5 video)
§4.1. Əsas anlayışlar və komandalar
§4.2. ALPLogo mühitində dəyişən və şərt komandaları
§4.3. ALPLogo mühitində dövr
§4.3. Video İzahlı testlər (ALPLogo)

§5. Python proqramlaşdırma mühiti (5 video)
§5.1. ÇIXIŞ və ÇAP (print) operatoru
§5.2. Python mühitində siyahılar
§5.3. ŞƏRT (if) operatoru
§5.4. Pythonda funksiyalar
§5.5. Video İzahlı testlər (Python)

§6. Əməliyyat sistemləri (1 video)
§6.1. Əməliyyat sistemləri haqqında ümumi məlumat
§6.2. Fayllar və Fayl sistemləri

§7. Microsoft Windows 7 
§7.1. Windows ailəsi və Windows 7 –in yenilikləri (1 video)
§7.2. Windows 7 –in əsas anlayışları (1 video)
§7.3. Sistemin baş menyusu (Start) (1 video)
§7.4. Windows’da obyektlərlə iş (1 video)
§7.5. Windows 7 –nin standart proqramları (1 video)
§7.6. Əlavə 1. Bəzi vacib əməliyyatlar
§7.7. Əlavə 2. Klaviatura qısayolları
§7.8. Əlavə 3. Menyuların tərcüməsi

§8. MS WORD 2010   (1 video)
§8.1. MS Word 2010, Pəncərə quruluşu və əsas anlayışlar (1 video)
§8.2. File düyməsi – Backstage View (1 video)
§8.2.1. Sənədlərin təhlükəsizliyi – parollar (1 video)
§8.3. Mətn hissəsinin seçilməsi (1 video)
§8.4. Home lent başlığı (1 video)
§8.5. Insert lent başlığı (1 video)
§8.5.1. MS Word proqramında cədvəllərlə iş
§8.6. Page Layout lent başlığı (1 video)
§8.7. References lent başlığı (1 video)
§8.8. Mailings və Review lent başlıqları
§8.9. View lent başlığı (1 video)
§8.10. Əlavə 1. Word proqramında Klaviatura qısayolları
§8.11. Əlavə 2. Word 2010. Lent tabları və əmrlərin ingiliscə - azərbaycanca tərcüməsi

§9. MS Excel 2010
§9.1. Excel pəncərə quruluşu və əsas anlayışlar (1 video)
§9.2. File düyməsi (1 video)
§9.3. Home lent başlığı (1 video)
§9.4. Insert lent başlığı
§9.5. Page Layout lent başlığı
§9.6. Formulas lent başlığı
§9.7. Data lent başlığı
§9.8. Review lent başlığı
§9.9. View lent başlığı
§9.10. MS Excel –də verilənlərlə iş (1 video)
§9.11. MS Excel proqramının funksiyaları (1 video)
§9.12. MS Excel-də cədvəllərlə iş (1 video)
§9.13. Əlavə 1. Bəzi vacib funksiyalar
§9.14. Əlavə 2. Excel proqramında Klaviatura qısayolları
§9.15. Əlavə 3. Excel 2010. Lent tabları və əmrlərin ingiliscə - azərbaycanca tərcüməsi 

§10. MS PowerPoint 2010
§10.1. Pəncərə quruluşu və əsas anlayışlar (1 video)
§10.2. Təqdimatların hazırlanması (1 video)
§10.3. Təqdimatların canlandırılması (1 video)
§10.4. Slaydların nümayişi (1 video)
§10.5. Əlavə 1. PowerPoint 2010. Lent tabları və əmrlərin ingiliscə - azərbaycanca tərcüməsi 

§11. MS Access 2010
§11.1. Verilənlər bazası (1 video)
§11.2. MS Access (1 video)
§11.3. Access proqramının obyektləri
§ 11.4. MS Access Lent interfeysi

§12. Kompüter qrafikası
§12.1. Kompüter qrafikasının əsasları
§12.2. Rastr qrafikası
§12.3. Vektor qrafikası 
§12.4. Qrafik faylların genişlənməsi 

§13. Kompüter Şəbəkələri
§13.1. Lokal şəbəkələr (1 video)
§13.2. Qlobal Şəbəkələr 
§13.3. İnternet qlobal şəbəkəsi
§13.4. Şəbəkələrin qurulmasında istifadə olunan aparat və proqram vasitələri, şəbəkə texnologiyaları

§13.5. Elektron sənəd, Elektron imza və Elektron hökumət

§14. İnformasiyanın təhlükəsizliyi
§14.1. Viruslar


MÖVZU TESTLƏRİ
İnformatika və onun əsas anlayışları
İnformasiya və informatika. İnformasiyanın   kodlaşdırılması  və   informasiya   ölçü   vahidləri 
Say sistemləri 
Kompüterlər  
EHM-in yaranma tarixi
Fərdi kompüterlərin texniki təminatı – HARDWARE 
Fərdi kompüterlərin proqram təminatı – SOFTWARE
Alqoritmlər
Microsoft Windows 7
MS Word 2010 
MS Excel 2010
MS Power Point 2010
MS Access 2010 
Kompüter qrafikası
Kompüter şəbəkələri və informasiyanın təhlükəsizliyi

CAVABLAR