6.11.2016

İNFORMATİKA + VideoDərslər Kitabı (Nəzəriyyə və Mövzu Testləri) - QR code texnologiyası ilə

MİQ, Sertifikasiya, Magistratura, Dövlət Qulluğu imtahanlarına və digər vakant iş yerlərinə hazırlaşanlar!


Sizə  İNFORMATİKA + Video Dərslər Kitabı haqqında məlumat vermək istəyirəm. 


Kitab MİQ, Sertifikasiya, Magistratura və Dövlət Qulluğu imtahanlarına hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Kitabda QR code texnologiyasından istifadə edilmişdir. Mövzuların yanında olan QR kodları telefon və ya planşetin kamerası ilə skan edərək Video Dərsləri izləyə bilərsiniz. Kitabda ümumilikdə 50-dən çox VİDEO DƏRS mövcuddur.


Əlavə olaraq Sizə kitabın MÜNDƏRİCATINI da təqdim edirəm:


§1. İnformatika və onun əsas anlayışları
§1.1. İnformasiya və informatika
§1.2. İnformasiyanın kodlaşdırılması və informasiya ölçü vahidləri
§1.3. Say sistemləri
§1.3.1. İkilik və on altılıq say sistemləri
§1.4. İzahlı misallar

§2. Kompüterlər
§2.1. EHM – in yaranma tarixi
§2.2. Fərdi kompüterin texniki təminatı – HARDWARE 
§2.3. Fərdi kompüterlərin proqram təminatı – SOFTWARE 
§2.3.1. İnstrumental Proqram Təminatı 
§2.3.2. Tətbiqi Proqram Təminatı 

§3. Alqoritmləşdirmənin əsasları
§3.1. Məsələnin kompüterdə həlli 
§3.2. Alqoritmin xassələri və növləri 
§3.3. Məntiqi əməllər
 
§4. ALPLogo Proqramlaşdırma Mühiti 
§4.1. Əsas anlayışlar və komandalar
§4.2. ALPLogo mühitində dəyişən və şərt komandaları
§4.3. ALPLogo mühitində dövr 
§4.3. Video İzahlı testlər (ALPLogo)
 
§5. Python proqramlaşdırma mühiti
§5.1. ÇIXIŞ və ya ÇAP (print) operatoru
§5.2. Python mühitində siyahılar
§5.3. ŞƏRT operatoru (if, elif, else)
§5.4. Pythonda funksiyalar 
§5.5. Video İzahlı testlər (Python)
§5.6. Python – elektron testlər

§6. HTML
§6.1. Veb-saytın hazırlanma mərhələləri 
§6.2. HTML-də saytın əsas elementləri 
§6.3. HTML-də cədvəllər və istinadlar

§7. Əməliyyat sistemləri
§7.1. Əməliyyat sistemləri haqqında ümumi məlumat
§7.2. Fayllar və Fayl sistemləri

§8. Microsoft Windows 10
§8.1. Windows ailəsi və Windows 10
§8.2. AERO interfeysi
§8.3. Windows 10 –un əsas anlayışları
§8.4. File Explorer (Fayl Bələdçisi)
§8.5. Start menyu, Taskbar və Control Panel
§8.6. Proqram və faylların axtarışı, axtarış şablonları (? və *)
§8.7. Obyektlərlə iş, kontekst menyular
§8.8. Obyektlərin seçilməsi, Mübadilə buferi ilə iş və Drag and Drop texnologiyası
§8.9. Windows 10 –un standart proqramları
§8.10. Klaviatura qısayolları

§9. MS WORD 2010 
§9.1. MS Word 2010, Pəncərə quruluşu və əsas anlayışlar
§9.2. File düyməsi – Backstage View
§9.2.1. Sənədlərin təhlükəsizliyi – parollar 
§9.3. Mətn hissəsinin seçilməsi
§9.4. Home lent başlığı (tabı) 
§9.5. Insert lent başlığı (tabı) 
§9.5.1. MS Word proqramında cədvəllərlə iş
§9.6. Page Layout lent başlığı
§9.7. References lent başlığı
§9.8. Mailings və Review lent başlıqları 
§9.9. View lent başlığı 
§9.10. Əlavə 1. Word proqramında Klaviatura qısayolları 
§9.11. Əlavə 2. Word 2010. Lent tabları (ingiliscə - azərbaycanca) 

§10. MS Excel 2010 
§10.1. Excel pəncərə quruluşu və əsas anlayışlar
§10.2. File düyməsi 
§10.3. Home lent başlığı 
§10.4. Insert lent başlığı 
§10.5. Page Layout lent başlığı 
§10.6. Formulas lent başlığı
§10.7. Data lent başlığı
§10.8. Review lent başlığı
§10.9. View lent başlığı
§10.10. MS Excel –də verilənlərlə iş
§10.11. MS Excel proqramının funksiyaları
§10.12. MS Excel-də cədvəllərlə iş
§10.13. Əlavə 1. Bəzi vacib funksiyalar
§10.14. Əlavə 2. Excel proqramında Klaviatura qısayolları
§10.15. Əlavə 3. Excel 2010. Lent tabları (ingiliscə - azərbaycanca)

§11. MS PowerPoint 2010
§11.1. Pəncərə quruluşu və əsas anlayışlar
§11.2. Təqdimatların hazırlanması
§11.3. Təqdimatların canlandırılması
§11.4. Slaydların nümayişi
§11.5. Əlavə 1. PowerPoint 2010. Lent tabları (ingiliscə - azərbaycanca)

§12. MS Access 2010
§12.1. Verilənlər bazası 
§12.2. MS Access
§12.3. Access proqramının obyektləri
§ 12.4. MS Access Lent interfeysi

§13. Kompüter qrafikası 
§13.1. Kompüter qrafikasının əsasları
§13.2. Rastr qrafikası, MS Paint
§13.3. Vektor qrafikası 
§13.4. Qrafik faylların genişlənməsi 
§13.5. SketchUp proqramı, kompüter qrafikasında bəzi vacib anlayışlar 

§14. Kompüter Şəbəkələri
§14.1. Lokal şəbəkələr 
§14.2. Qlobal Şəbəkələr
§14.3. İnternet qlobal şəbəkəsi
§14.4. Şəbəkələrin qurulmasında istifadə olunan aparat və proqram vasitələri, şəbəkə texnologiyaları
§14.5. IP ünvanların təsnifatı
§14.6. Elektron sənəd, Elektron imza və Elektron hökumət

§15. İnformasiyanın təhlükəsizliyi 
§15.1. Viruslar 

§16. Elektron mövzular
§16.1. Modelləşdirmə, QRAF informasiya modeli 
§16.2. İnformasiya sistemləri və onun elementləri 
§16.3. Süni İntellekt sistemləri və tətbiq sahələr 
§16.4. Axtarış sistemləri və Böyük Verilənlər (BIG data) 
§16.5. İnformasiyanın qorunması üsulları, Antiviruslar, Viruslar, Kriptoqrafiya
§16.6. İnformasiya Cəmiyyəti anlayışı

MÖVZU TESTLƏRİ
İnformatika və onun əsas anlayışları
İnformasiya və informatika. İnformasiyanın kodlaşdırılması və informasiya ölçü vahidləri
Say sistemləri
Kompüterlər
EHM-in yaranma tarixi
Fərdi kompüterlərin texniki təminatı – HARDWARE
Fərdi kompüterlərin proqram təminatı – SOFTWARE
Alqoritmlər
Microsoft Windows 10
MS Word 2010
MS Excel 2010
MS Power Point 2010
MS Access 2010
Kompüter qrafikası
Kompüter şəbəkələri və informasiyanın təhlükəsizliyi
CAVABLAR