30.11.2016

BLOGGER BLOG yaratmaq DƏRS 4 / Blog strukturunu nizamlamaq (Video Dərs)


Blok yaratmaqla bağlı dördüncü Video Dərsimizdə blokun ümumi strukturunun dəyişdirilməsi haqqında danışacağıq. 

Bu dərsdə həmçinin bloka kiçik simvol rəsmi əlavə etmək, ana səhifədə blok yazılarının görünüşünü nizamlamaq haqqında da məlumat mövcuddur.
Video Dərsin faydalı olacağını ümid edirik.