3.12.2016

İNFORMATİKA + VideoDərslər (Test Toplusu) - QR code texnologiyası ilə

İNFORMATİKA + Video Dərslər (Test Toplusu) - QR code texnologiyası ilə (2021)Bu məqalədə Sizə, İNFORMATİKA +Video Dərslər (TEST TOPLUSU) kitabı haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Kitabda mövzular üzrə test tapşırıqları, təkrar testləri, açıq tipli testlər və sınaq imtahanları mövcuddur. 

Azərbaycanda ilk dəfə bu kitabda "QR code" texnologiyasından istifadə edilmişdir. Belə ki, kitabda olan bəzi test nümunələrinin yanında QR kodlar yerləşdirilib. QR kodu telefonun kamerası ilə skan edərək həmin testin VİDEO HƏLLİNƏ baxmaq mümkündür. Bunun üçün sadəcə olaraq telefonunuza "QR Code Reader" tətbiqini quraşdırmağınız kifayətdir.

Videoda kitab haqqında ətraflı məlumat verilib:
Aşağıda kitabın mündəricatı göstərilib (Hansı paraqrafda testlərin video izahı varsa, həmin paraqrafın adı mavi yazılmışdır):MÜNDƏRİCAT

§1. İNFORMATIKA VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI 
     §1.1. İnformasiya, kodlaşdırma, informasiya ölçü vahidləri 
     §1.2. Say sistemləri 
§2. KOMPÜTERLƏR (HARDWARE, SOFTWARE) 
§3. ALQORITMLƏR 
§4. MICROSOFT WINDOWS 7 
§5. MS WORD 2010 
§6. MS EXCEL 2010 
§7. MS POWER POINT 2010 
§8. MS ACCESS 2010 
§9. KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRI 
§10. KOMPÜTER QRAFIKASI 
§11. TƏKRAR TESTLƏRİ 
§12. AÇIQ TESTLƏR 
§13. SINAQLAR (YOXLAMA TESTLƏRİ) 
Sınaq – 1 
Sınaq – 2 
Sınaq – 3 
Sınaq – 4 
Sınaq – 5 
Sınaq – 6 
Sınaq – 7 
Sınaq – 8 
Sınaq – 9 
Sınaq – 10 
Sınaq – 11 
Sınaq – 12 
Sınaq – 13 
Sınaq – 14 
Sınaq – 15 
Sınaq – 16 
Sınaq – 17 
Sınaq – 18 
Sınaq – 19 
Sınaq – 20 
Sınaq – 21
Sınaq – 22
Sınaq – 23

§14. ELEKTRON TESTLƏR
İnformasiya anlayışı, informasiya ölçü vahidləri, kodlaşdırma
Say sistemləri
Fərdi kompüterin texniki təminatı
Alqoritmlər
Python
ALPLogo
HTML
Məntiqi əməllər
Proqram təminatı
Windows 7
Kompüter qrafikası, Paint, SketchUp, Rastr, Vektor
MS Word 2010
MS PowerPoint 2010
MS Excel 2010
Verilənlər Bazası, MS Access 2010
Modelləşdirmə, QRAF informasiya modeli
İnformasiyanın qorunması, Kriptoqrafiya, Virus, Antivirus
Kompüter şəbəkələri (təyinatı, təsnifatı, ...)
İnternet şəbəkəsi, İnternet xidmətləri, IP, DNS

CAVABLAR 
Mövzu, Təkrar və Açıq testlərin cavabları 
Sınaqların cavabları 


Kitabdan bəzi nümunələr:Sual və təkliflərinizi mənə yaza bilərsiniz:

facebook: Sübhan Musayev
e-mail: musayevsubhan@gmail.com