3.01.2017

Windows 10 - da Azərbaycan dil paketinin aktivləşdirilməsi (dilin dəyişdirilməsi)