20.12.2016

Fərdi kompüterlərin texniki təminatı - 10 TEST (ONLINE SINAQ)