8.12.2016

MS Word 2010 - fayl genişlənmələri (tipləri)


Məqalə magistraturaya hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulmuşdurAşağıdakı cədvəldə MS Word 2010 proqramında nisbətən çox istifadə edilən fayl tiplərinin görünüşü və uzantılar haqqında məlumat mövcuddur.Görünüş
Tip
Genişlənmə


Word Document – Word Sənədi  (Standart tip)
.docx


Word 97-2003 Document – Word 97-2003 Sənədi
.doc


Word Template – Word Şablonu
.dotx


PDF – PDF 
.pdf


Web page – Veb Səhifə
.htm


Rich Text Format – Zəngin Mətn Formatı
.rtfÜmumiyyətlə isə, MS Word 2010 proqramında mövcud olan tiplər və genişlənmələr aşağıdakı şəkildə verilmişdir.