6.12.2016

KOMBİNATORİKA - Permutasiya, Aranjeman, Kanbinezon (Video Dərs)

RİYAZİYYAT I hissə (cəbr) kitabından nümunə VİDEO DƏRS