24.01.2017

NATURAL ƏDƏDLƏR - I hissə (VİDEO DƏRS)

RİYAZİYYAT I hissə (cəbr) kitabından nümunə VİDEO DƏRS