20.09.2018

RİYAZİYYAT Test Toplusu (KURİKULUM əsasında) kitabında olan testlərin VİDEO İZAHI

KURİKULUM təhsil sistemi əsasında hazırlanmış "RİYAZİYYAT Test Toplusu" kitabında olan bəzi testlərin VİDEO İZAHLARI


§1. Kurikulum təhsil sisteminə uyğun açıq testlər

SUAL   1. Sualın video izahına bax
SUAL   8. Sualın video izahına bax
SUAL 11. Sualın video izahına bax
SUAL 16. Sualın video izahına bax
SUAL 21. Sualın video izahına bax§2. Situasiya məsələləri


SUAL   3. Sualın video izahına bax 

SUAL 14. Sualın video izahına bax

SUAL 17. Sualın video izahına bax
§3. SINAQLAR (9-cu sinif buraxılış imtahanı)


§4. Qurma məsələləri


SUAL 1. İki tərəf və bir bucağa görə üçbucağın qurulması


SULA 2. Bir tərəf və iki bucağa görə üçbucağın qurulması


SUAL 3. Üç tərəfə görə üçbucağın qurulması


SUAL 5. Xaricdən toxunan iki çevrənin qurulması

SUAL 7. Parçanın orta perpendikulyarının qurulması

SUAL 9. 
 Bucağın tənböləninin qurulması


3 yorum: