13.12.2016

DPI, PPM, LPI, PPI - müxtəlif keyfiyyət göstəriciləriDPI (Dots Per Inch – inchdəki nöqtə sayı)

Müasir printerlərin çap keyfiyyəti DPI ilə ölçülür. Bu ölçü vahidi 1 inch-də yerləşən nöqtələrin sayı ilə təyin edilir. Hazırda A4 vərəq üçün nəzərdə tutulan printerlərin çap keyfiyyəti adətən 300 DPI, 600 DPI və ya 1200 DPI olur. Aydın məsələdir ki, 1 inch-də yerləşən nöqtələrin sayı nə qədər çox olarsa, printerin də çap etdiyi yazılar, şəkillər bir o qədər keyfiyyətli görünər. Aşağıdakı şəkildə A4 vərəq çapı üçün nəzərdə tutulmuş printerin çap keyfiyyəti, çap sürəti (PPM) və s. göstəriciləri verilmişdir:PPM (Pages Per Minute – dəqiqədəki vərəq sayı)

Printerlərin digər vacib göstəricilərindən biri də çap sürətidir. Printerin çap sürəti onun bir dəqiqə ərzində çap edə bildiyi vərəqlərin sayı ilə təyin olur. A4 vərəqlərin çapı üçün nəzərdə tutulan müasir ağ-qara lazer printerlərinın çap sürəti 15 -25 PPM arasında dəyişir. Adətən rəngli printerlərin sürəti daha az olur. Rəngli printerlərdə təsvirin yaradılması üçün maye şəklindəki boyalardan, ağ -qara printerlərdə isə tonerdən (mürəkkəb tozu) istifadə edilir və təsvir çox kiçik toner dənəciklərinin vərəqə hopdurulması yolu ilə əldə edilir.
LPI (Lines Per Inch – inch-dəki xətt sayı)

Dicitayzerin (qrafiki planşet) keyfiyyət göstəricisi LPI ilə ölçülür. Xətlərin sıxlığının çox olması daha ketfiyyətli şəkillərin çəkilməsinə imkan verir.

PPI (Pixels Per Inch – inch-dəki piksel sayı)

Kompüter, televiziya, telefon kimi qurğuların monitorunun keyfiyyətini, həmçinin rəqəmsal fotokameraların, skanerlərin keyfiyyətini ölçmək üçün PPI -dən istifadə edilir. Bir inch-də yerləşən ekran nöqtələrinin (piksellərin) sayı nə qədər çox olarsa monitorda görüntü bir o qədər keyfiyyətli alınır. Müasir fotokameraların da əsas keyfiyyət göstəricisi hesab edilən PPI əvəzinə çox vaxt sadəcə piksel terminindən istifadə edilir. Təbii ki, bu zaman nəzərdə tutulan anlayış PPI anlayışı ilə eynidir.

Qeyd: 1 inch = 2,54 sm
Göstərici Qurğular
 PPI (Dots Per Inch – inchdəki nöqtə sayı)  Monitor, Veb-kamera, Kompüterin yaddaşındakı təsvir
 DPI (Dots Per Inch – inchdəki nöqtə sayı)  Printer, Skaner üçün çapın keyfiyyətini təmin edir
 PPM (Pages Per Minute – dəqiqədəki vərəq sayı)  Printer, skaner üçün çapın sürətini təyin edir
 LPI (Lines Per Inch – inch-dəki xətt sayı)  Dicitayzer (qrafiki planşet) üçün keyfiyyət göstəricisi