5.11.2017

RİYAZİYYAT + Video Dərslər kitabı

RİYAZİYYAT + VİDEO DƏRSLƏR kitabıƏsasən abituriyentlər üçün nəzərdə tutulmuş bu vəsaitdən
riyaziyyatı öyrənmək istəyən hər kəs istifadə edə bilər. 

Kitabda riyaziyyat fənnindən, DİM -in qəbul proqramına daxil olan mövzuların izahı, düsturlar və test nümunələrinin həlli verilmişdir.

Kitab Video Dərslərin olduğu DVD disklə birlikdə satılır. Diskdə, kitabda verilmiş mövzuların video izahı yerləşdirilib (35 Video Dərs).Aşağıdakı videodan da kitab haqqında məlumat ala bilərsiniz:

Kitabın mündəricatı aşağıda göstərilmişdir:

MÜNDƏRİCAT
§1. Natural ədədlər   (2 video)
§2. Adi və onluq kəsrlər   (2 video)
§3. Nisbət, Tənasüb, Faiz   (2 video)
   §3-1. Nisbət
   §3-2. Tənasüb
   §3-3. Faiz
§4. Həqiqi ədədlər   (2 video)
   §4-1. Rasional ədədlər   
   §4-2. İrrasional ədədlər
§5. Tam cəbri ifadələr   (1 video)
§6. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması, Müxtəsər vurma düsturları   (1 video)
§7. Raional kəsrlər
§8. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət   (1 video)
§9. Birməchullu tənliklər və məsələlər   (1 video)
§10. Tənliklər sistemi   (1 video)
§11. Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi (1 video)
§12. Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr   (1 video)
   §12-1. Ədədi Silsilə
   §12-2. Həndəsi silsilə
§13. Funksiyalar və Qrafiklər   (3 video)
§14. Triqonometrik funksiyalar   (2 video)
   §14-1. Əsas triqonometrik düsturlar
   §14-2. Tərs triqonometrik funksiyalar
   §14-3. Triqonometrik tənliklər (1 video)
   §14-4. Triqonometrik bərabərsizliklər
§15. Kompleks ədədlər (1 video)
§16. Üstlü və loqarifmik funksiyalar (1 video)
§17. Üstlü, loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər
   §17-1. Üstlü tənliklər
   §17-2. Loqarifmik tənliklər
   §17-3. Üstlü bərabərsizliklər
   §17-4. Loqarifmik bərabərsizliklər
§18. Törəmə və tətbiqləri (2 video: I hissəII hissə)
§19. Limit
§20. İbtidai funksiya və İnteqral
   §20-1. İbtidai funksiya
   §20-2. Qeyri –müəyyən inteqral
   §20-3. Müəyyən inteqral
§21. Çoxluqlar. Birləşmələr nəzəriyyəsi. Ehtimal   (1 video)
   §21-1. Çoxluq anlayışı
   §21-2. Birləşmələr nəzəriyyəsi
   §21-3. Ehtimal nəzəriyyəs   (2 video)


§22. Həndəsənin əsas anlayışları (1 video)
   §22-1. Bucaq və onun növləri 
§23. Üçbucaqlar 
§24. Çevrə 
§25. Dördbucaqlılar
   §25-1. Dördbucaqlıların əsas növləri
§26. Çoxbucaqlılar 
§27. Fiqurların sahəsi 
§28. Hərəkət. Oxşarlıq. Simmetriya 
§29. Vektorlar. Koordinatlar metodu 
   §29-1. Müstəvidə və fəzada vektorlar (2 video)
   §29-2. Koordinatlar metodu (1 video)
§30. Fəzada düz xətlər və müstəvilər  (1 video)
§31. Çoxüzlülər, onların səthi və həcmi (1 video)
§32. Fırlanma cisimləri, onların səthi və həcmi  (2 video)


Sual və təkliflərinizi mənə yaza bilərsiniz:

facebook: Sübhan Musayev
e-mail: musayevsubhan@gmail.com


7 yorum:

 1. Yanıtlar
  1. REBUS kitab evində (Elmlərdə), 28 Mayda olan kitab mağazalarında var. Rayonlara da göndərilir

   Sil
  2. Niye nisbet tenasüb faizden sora heqiqi ededler gelir? TQDK nın 2019 kitabında heqiqi ededlerden sora nisbet tenasüb faiz gelir. Niye bele olur?

   Sil
 2. Salam mellim men yuxaridaki derslere qulaq asa bilmirem ustune vururam ders gelmir

  YanıtlaSil
 3. Salam,kitabın qiymeti neceyedi?

  YanıtlaSil
 4. indi kitab movcuddu?

  YanıtlaSil
 5. Bu kitabın disksiz versiyası var? Mən tək yazılı izah olan kitab almaq istəyirəm. Hansını məsləhət görərdiniz?

  YanıtlaSil