13.12.2016

İnformatikanın əsasları, İnformasiya ölçü vahidləri - 20 TEST (ONLINE SINAQ)