2.12.2016

İnformasiyanın kodlaşdırılması (ASCII və Unicode), informasiya ölçü vahidləri (Testlərin Video İzahı)