25.11.2016

İnformasiyanın kodlaşdırılması (ASCII və Unicode), informasiya ölçü vahidləri (Video Dərs)